Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Most recent articles

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ασκήσεις οικονομικής ισορροπίας για το 2015

Posted by on Oct 25, 2014 in Οικονομία |

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ασκήσεις οικονομικής ισορροπίας για το 2015

της Κάτιας Γερακαρίτου


Μειωμένος κατά 12,66% θα είναι ο προϋπολογισμός του δήμου Θεσσαλονίκης για το 2015, σε σχέση με το διαμορφωμένο προϋπολογισμό του 2014 (στοιχεία έως 30-09-2014) και αναμένεται να διαμορφωθεί στα 369.500.000 ευρώ.


Σύμφωνα με την αντιδημαρχία Οικονομικών και Ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός του 2015 είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα και κινείται στην κατεύθυνση της οικονομικής σταθερότητας. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η επιπλέον περιστολή δαπανών, με εξαίρεση τα κονδύλια της υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής και της διεύθυνσης επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση των κονδυλίων στις υπηρεσίες κοινωνικών δράσεων (αύξηση 1.327.184 ευρώ) και στη διεύθυνση εξυπηρέτησης επιχειρηματία (αύξηση κονδυλίων κατά 914%) καθώς και περαιτέρω περιστολή των δαπανών στις περισσότερες διευθύνσεις του δήμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο του προϋπολογισμού, ο οποίος συντάχθηκε ύπο τον αντιδήμαρχο Χασδάι Καπόν, υπάρχει αύξηση των δαπανών της Κοινωνικής Πολιτικής κατά 757.184, ευρώ, στα ΚΑΠΗ θα διατεθούν επιπλέον 300.000, ευρώ, στον Άγιο Στυλιανό επιπλέον 200.000 και σε σωματεία και συλλόγους επιπλέον 70.000 ευρώ. Οι δαπάνες σίτισης και περίθαλψης αυξάνονται κατά 289.465 ευρώ, τα έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων αυξήθηκαν κατά 35.000 και οι δαπάνες για τον εξοπλισμό κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας αυξήθηκαν κατά 480.975 ευρώ. Αυξημένα εμφανίζονται και τα κονδύλια για τουριστικές δράσεις ενισχυμένα κατά 80.000 ευρώ.  


Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2014, παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 52 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αρχικώς εγκριθέντα και ανήλθε στα 423.054.848,57 ευρώ, με βάση τα στοιχεία στις 30-9-2014.  Σύμφωνα με την οικονομική διεύθυνση του δήμου, η αύξηση  αυτή οφείλεται μεταξύ άλλων στις αυξομειώσεις για τα προνοιακά επιδόματα , για την επιχορήγηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, για το επίδομα θέρμανσης σχολείων, για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας- 5μηνα και για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από Πράσινο Ταμείο, την Ε.Ε., από το ΕΣΠΑ κα.

Τα στοιχεία προϋπολογισμού 2015


Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2015 όπως προβλέπεται, θα ανέλθουν στο ποσό των 369.500.000 ευρώ, εκ των οποίων τα τακτικά είναι μειωμένα σε  ποσοστό ~12,80% (από 226.815.208,02 ευρώ σε 197.770.307,63 ευρώ) και τα έκτακτα μειωμένα σε ποσοστό ~ 19,30% (από 134.071.510,76 ευρώ  σε  108.198.108,64 ευρώ).


Το σύνολο των βεβαιωμένων εσόδων παρελθόντων ετών που βεβαιώνεται για πρώτη φορά, παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό περίπου 22% σε σχέση με το περσινό (από 20.132.709,61 ευρώ σε 15.719.000,00 ευρώ). Η τακτική επιχορήγηση μέσω των ΚΑΠ μειώθηκε σε ποσοστό 3,04% σε σχέση με την περσινή (από 35.742.140,87 ευρώ σε  34.656.402,91 ευρώ). Το χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015 υπολογίζεται στα 19.474.583,73 ευρώ αντί 16.085.234,17 ευρώ που ήταν προϋπολογισθέν πέρσι, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση 21,07%.


Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2014 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 369.500.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση της αντιδημαρχίας Οικονομικών και Ανάπτυξης, οι αποδοχές όλου του προσωπικού και οι αντίστοιχες εισφορές των ταμείων μειώθηκαν σε ποσοστό 6,40 % από τις περσινές και διαμορφώνονται στα 64.416.321 ευρώ, εξαιτίας των αποχωρήσεων του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων.


Οι υπερωρίες – νυχτερινά – εξαιρέσιμα όλων των υπαλλήλων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις περσινές. Οι λοιπές ελαστικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό τουλάχιστον 5% και πλέον από τις περσινές. Οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης μειώθηκαν σε ποσοστό  10,46% και ανέρχονται στο ποσό των 193.952.620, σε σχέση με τις περσινές.


Επίσης, το ύψος των ανταποδοτικών τελών των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παραμένει στα ίδια επίπεδα με τα περσινά αλλά στα συνολικά έσοδα είσπραξης προβλέπεται μείωση της τάξης του 4,29% το οποίο οφείλεται τόσο στην αλλαγή υπολογισμού των τετραγωνικών μέτρων αλλά και στις μειώσεις για τις ευπαθείς ομάδες. Τα έσοδα από τα τέλη της υπηρεσίας Κοιμητηρίων παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα περσινά της τάξης του 1,97%.


Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2015, θεαματική μείωση παρουσιάζει η πορεία των χρεών του δήμου, από το οικονομικό έτος 2010 που ανέρχονταν σε 42.000.000 ευρώ. Συγκεκριμένα για το 2015 έχουν εγγραφεί χρέη 7.000.000 στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσό χρεών (περίπου 3.000.000) που είναι σήμερα ενταγμένα στο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΥΠ.ΕΣ. και τα οποία εισήχθησαν για ασφάλεια στον προϋπολογισμό του 2015 μήπως τυχόν και υπάρξει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλη την επιχορήγηση. Στην ουσία, σύμφωνα με την εισήγηση, τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4.000.000 ευρώ.


«Στη μείωση αυτή συνετέλεσε τόσο το γεγονός της ένταξης μας στο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΥΠ.ΕΣ. (αφού συνέβαλε με το ποσό των 5.600.000,00 ευρώ στην αποπληρωμή των χρεών μας προς τρίτους). Αλλά κυρίως ήταν επιστέγασμα της συνετής οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης, αλλά και της πιστής τήρησης του προϋπολογισμού των τεσσάρων τελευταίων ετών (2011-2014). Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας αυτή για ολική εξάλειψη των χρεών και πλήρη οικονομική εξυγίανση του Δήμου μας» σημειώνεται στην εισήγηση της αρμόδιας αντιδημαρχίας.


Η εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών και Ανάπτυξης Χασδάι Καπόν για το προϋπολογισμό του 2015 αναμένεται να εγκριθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις αρχές του Νοεμβρίου.
Πηγή

Μεταφορά ταινίας 1GB σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα

Posted by on Oct 25, 2014 in ενημέρωση |

Νέα τεχνολογία Wi-Fi υπόσχεται εκπληκτικές ταχύτητες
Μια τεχνολογία Wi-Fi που ανέπτυξε η Samsung, δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς μιας ταινίας 1GB σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, καθώς μικραίνει το χάσμα μεταξύ της θεωρητικής ταχύτητας του Wi-Fi και αυτής που απολαμβάνουμε στην πραγματικότητα.

Η νέα τεχνολογία λειτουργεί στα 60GHz και υπόσχεται ταχύτητες μέχρι και 4.6 Gbps ή 575 MB ανά δευτερόλεπτο, τη στιγμή που σήμερα το θεωρητικά μέγιστο είναι 866 Mbps.

Παράλληλα, η τεχνολογία του κορεατικού κολοσσού θα επιτρέπει το streaming βίντεο υψηλής ανάλυσης από φορητές συσκευές στην τηλεόραση, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η νέα τεχνολογία διατηρεί τη μέγιστη ταχύτητα, εξαλείφοντας τις παρεμβολές, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συσκευών που χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο.


πηγη
Πηγή

Σταματούν (ξανά) οι μεταφορές των μαθητών στη Θεσσαλονίκη

Posted by on Oct 25, 2014 in Οικονομία |

Σταματούν (ξανά) οι μεταφορές των μαθητών στη Θεσσαλονίκη

Τη διακοπή της μεταφοράς μαθητών από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και μέχρι την οριστική εξόφληση των δεδουλευμένων τους αποφάσισαν οι μεταφορείς – μέλη του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασής τους.


Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι μεταφορείς, οδηγήθηκαν στη συγκεκριμένη απόφαση μετά από το νέο «εμπαιγμό» των αρμοδίων, που, όπως υποστηρίζουν, τους υποσχέθηκαν την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων τους για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 με διάταξη σε τροπολογία που θα ψηφιζόταν στη Βουλή, η οποία τελικά αποσύρθηκε.
Πηγή

Λευτέρης Λαζάρου: Τιμή μου να φιλοξενώ προσωπικότητες σαν την Αμάλ

Posted by on Oct 25, 2014 in ενημέρωση |

Τι έγραψε ο διάσημος σεφ για την προσπάθεια επιστροφής των Γλυπτών

Με μια ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook ο γνωστός Έλληνας σεφ Λευτέρης Λαζάρου δήλωσε την ικανοποίησή του που οι διάσημοι προσκεκλημένη της Ελλάδας Αμάλ Κλούνεϊ απόλαυσε σήμερα το φαγητό της στο εστιατόριό του.
«Χαίρομαι που έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα και είναι τιμή μου να φιλοξενώ στο Βαρούλκο τις προσωπικότητες που υποστηρίζουν το σκοπό αυτό» έγραψε ο διακεκριμένος σεφ και συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία από το σημερινό γεύμα, μαζί με την Αμάλ Κλούνεϊ και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.


πηγη
Πηγή

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Κανονικός χειμώνας το Σαββατοκύριακο

Posted by on Oct 25, 2014 in Ψυχαγωγία |

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Ο καιρός των επόμενων ημερών

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται στην υπόλοιπη χώρα με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ύφεση των φαινομένων προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής στη δυτική Ελλάδα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: στη Μακεδονία νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία και από τα δυτικά καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στη Θράκη αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργότερα καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά αρχικά της Μακεδονίας οι οποίες πάνω από τα 1200 μετρά θα είναι πυκνές και από τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Άνεμοι: στα δυτικά αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 ενισχυόμενοι. Στις υπόλοιπες περιοχές από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: στη Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιόνιου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές και χιονιά στα ορεινά της Ηπείρου οι οποίες πάνω από τα 1200 μετρά θα είναι πυκνές. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 6 με 8 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία από τα νότια καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν κυρίως από το μεσημέρι ενώ το βράδυ στα νότια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Λίγα χιονιά θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής στερεάς.

Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: στα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν νωρίς το πρωί και ξανά το βράδυ, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν βροχές και αργότερα καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 βαθμιαία 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου

Για το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές κ ατά τόπους στα βόρεια και τα ανατολικά. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Με κρύο ξημέρωσε η Θεσσαλονίκη

Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και η συννεφιά, είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού στις πόλεις της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας.

Στους 8 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά και υγρασία 87%, είναι η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Κατερίνη, τη Βέροια, και τις Σέρρες.

Στους 7 βαθμούς, με συννεφιά και υγρασία 79%, είναι η θερμοκρασία στον Πολύγυρο και στους 9 στη Λάρισα.

Στους 5 βαθμούς, με βροχή και υγρασία 93% είναι η θερμοκρασία στην Έδεσσα, τα Γρεβενά, την Κοζάνη και τη Φλώρινα.

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και στο Μιτσικέλι.

«Έστρωσε» το χιόνι στα ορεινά χωριά του νομού Ιωαννίνων

Χιονίζει από τα μεσάνυχτα στις κορυφογραμμές της Πίνδου και τα ορεινά χωριά της Ηπείρου, που βρίσκονται σε υψόμετρο 1250 μέτρα, ντύθηκαν στα λευκά. Στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, το Δίστρατο τα χιονοδρομικά του Ανήλιου και της Βασιλίτσας και στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο του Ανατολικού Ζαγορίου το χιόνι φτάνει 5-10 εκατοστά, ενώ την νύχτα χιονόπτωση σημειώθηκε και μέσα στο Μέτσοβο.

Η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή σε όλη την Ήπειρο. Στην πόλη των Ιωαννίνων ο υδράργυρος δείχνει 7 βαθμούς, ενώ στις περιοχές που χιονίζει η θερμοκρασία είναι υπό του μηδενός. Στο Μέτσοβο και την Κόνιτσα το θερμόμετρο δείχνει 2-3 βαθμούς.

Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης, σε περιοχές με υψόμετρο 1450 μέτρα. Σημειώνεται ότι, πέρυσι τα πρώτα χιόνια στην Ήπειρο έπεσαν ένα μήνα αργότερα, δηλαδή στις 25 Νοεμβρίου.

The post Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Κανονικός χειμώνας το Σαββατοκύριακο appeared first on KoolNews.
Πηγή